privacy policy

Privacyverklaring en toestemming voor gebruik van gegevens bij www.unumotors.com

 

unu GmbH (hierna “unu” of “wij” genoemd) runt een online aanbieding met www.unumotors.com waarop o.a. bestellingen en testritten van unu elektrische scooters uitgevoerd en overeengekomen kunnen worden (hierna „aanbieding“ genoemd). Voor de uitvoering van onze aanbieding, de bestellingen en de planning van testritten, moeten we met respect voor jouw privéleven bepaalde persoonlijke gegevens van u verzamelen, verwerken en gebruiken. Opdat je je tijdens een bezoek aan onze website veilig voelt, houden we bij de verwerking van je persoonlijke gegevens rekening met wettelijke bepalingen en willen je hierbij graag informeren over onze gegevensverzameling en -verwerking.

Met de toestemming tot de navolgende privacybeschermingsverklaring geef je tegenover unu GmbH, Tempelhofer Ufer 17, 10963 Berlijn (hierna: unu), de toestemming voor het registreren, verwerken en gebruiken van uw persoonsgerelateerde gegevens met inachtneming van de privacybeschermingswetgeving en de navolgende bepalingen.

1. Verantwoordelijke instantie

Verantwoordelijke instantie voor het registreren, verwerken en gebruiken van uw persoonsgerelateerde gegevens in de zin van de Wet op de Privacybescherming is unu GmbH, Tempelhofer Ufer 17, 10963 Berlijn, Duitsland.

Voor zover je bezwaar wilt aantekenen tegen de registratie, verwerking of het gebruik van uw gegevens door unu volgens de richtlijnen van deze privacybeschermingsbepalingen in zijn geheel of voor bepaalde maatregelen, kun je jouw bezwaar per e-mail, fax of per brief opsturen naar de volgende contactgegevens:

unu GmbH
Tempelhofer Ufer 17
10963 Berlin

Telefax: +49 (0)30 220 121298
E-Mail: office@unumotors.com

 

2. Registratie, verwerking en gebruik van persoonsgerelateerde gegevens

2.1 Persoonsgegevens  

Persoonsgegevens zijn gegevens over zakelijke of persoonlijke omstandigheden van een bepaalde of te bepalen natuurlijke persoon. Hieronder vallen bijvoorbeeld jouw naam, jouw telefoonnummer, jouw adres evenals alle bestandsgegevens die je ons bij de registratie en bij het aanmaken van jouw klantenaccount meedeelt. Statistische gegevens, die wij bijvoorbeeld bij het bezoek aan onze webshop vastleggen en die niet rechtstreeks met jouw persoon in verbinding kunnen worden gebracht, vallen er niet onder. Dit zijn bijvoorbeeld statistieken ten aanzien van de vraag welke pagina´s van onze shop bijzonder populair zijn of hoeveel gebruikers bepaalde pagina´s van de unu-shop bezoeken.

 

2.2 Verzameling, verwerking en gebruik van jouw persoonsgegevens  

Privacybescherming is voor ons van groot belang. Daarom houden wij ons bij de registratie, verwerking en het gebruik van jouw persoonsgegevens streng aan de wettelijke bepalingen van de Duitse Wet op de Privacybescherming, de Telemediawet en ook de Nederlandse wet en regeling waaronder de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Wij registreren en verwerken jouw gegevens en slaan deze op voor de gehele afwikkeling van jouw koop, met inbegrip van eventuele aanspraken op garantie op een later moment, voor onze servicediensten, de technische administratie evenals eigen marketingdoeleinden. Jouw persoonsgegevens worden alleen aan derden doorgegeven of anderszins doorgegeven, wanneer dit ten behoeve van de contractafwikkeling of afrekening vereist is of indien jij vooraf jouw toestemming hebt gegeven. In het kader van de bestellingsafwikkeling ontvangen bijvoorbeeld de hier door ons ingezette dienstverleners (zoals bijv. transporteur, logistiek bedrijf, banken) de noodzakelijke gegevens voor de bestellings- en orderafwikkeling. De op die manier doorgegeven gegevens mogen door onze dienstverleners alleen worden gebruikt om hun taak te vervullen. Een anderszins gebruik van de informatie is niet geoorloofd en vindt ook bij geen van de voor ons werkende dienstverleners plaats.

Voor de afwikkeling van jouw bestelling hebben wij jouw concrete naams-, adres- en betalingsgegevens nodig. Je e-mailadres hebben wij nodig, opdat wij de ontvangst van je bestelling kunnen bevestigen en met je kunnen communiceren. Verder ontvang jij via jouw e-mailadres jouw bestel- en verzendbevestiging. Wij hebben jouw geboortedatum nodig als jij een verzekering via ons wilt laten afsluiten voor jouw unu.

Het schrappen van jouw persoonsgegevens vindt plaats naar aanleiding van jouw verzoek daartoe, als de gegevens, om het met het opslaan nagestreefde doel te bereiken niet meer nodig zijn of wanneer het opslaan ervan om andere wettelijke redenen niet toegestaan is.

2.3 Gebruik van jouw gegevens voor de afgifte van je verzekering

Als je via unu een motorrijtuigverzekering en een verzekering voor voertuigonderdelen sluit (hierna “verzekering” genoemd), verzamelen en bewaren wij de voor- en achternaam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, het geboortedatum en het toegekende kenteken van de hoofdbestuurder. Wij bezorgen deze gegevens aan onze partner Assurantien Kantoor Havekes, Graaf Ottoplein 30, 6821 HB Arnhem.

Havekes geeft deze gegevens op zijn beurt door aan de verzekeringsmaatschappij. Je ontvangt een bevestiging wanneer de verzekering correct is afgesloten.

2.4. Gebruik van jouw gegevens voor reclamedoeleinden

Naast de verwerking van jouw gegevens voor het afwikkelen van jouw aankoop bij unu, gebruiken wij je gegevens ook om met jou ten aanzien van jouw bestellingen, of ten aanzien van marketingacties te communiceren.

Je kunt te allen tijde in zijn totaliteit of voor bepaalde activiteiten bezwaar aantekenen tegen het gebruik van jouw persoonsgegevens voor reclamedoeleinden, zonder dat hiervoor andere dan de transmissiekosten volgens de basistarieven ontstaan. Een schriftelijke mededeling aan de onder nummer 1 genoemde contactgegevens (bijv. per e-mail, fax, brief) is hiervoor voldoende.

2.4.1 Nieuwsbrief

Voor het verzenden van onze nieuwsbrief maken wij gebruik van de zogenaamde ‚double opt-in methode’.. Dit betekent, dat wij jou pas dan een nieuwsbrief per e-mail toezenden, als je ons vooraf uitdrukkelijk d.m.v. het klikken op de link in de e-mail hebt bevestigd dat wij de nieuwsbrief-service dienen te activeren.

Heb je hiervoor gekozen dan ontvang je een e-mail met het verzoek jouw keuze te bevestigen door op een link te klikken. Je kunt te allen tijde kosteloos bezwaar maken tegen het gebruik van jouw persoonsgegevens voor reclamedoeleinden, in zijn geheel of voor bepaalde, specifieke vormen, zonder dat hiervoor andere dan de transmissiekosten volgens de basistarieven ontstaan. Een schriftelijke mededeling aan een van de verantwoordelijken op de onder artikel 1 genoemde contactgegevens (bijv. per e-mail, fax, brief) volstaat hiervoor..
2.4.2 Testrit registratie

Ook voor de testrit-registratie maken wij gebruik van de zogenaamde ‚ ‘double opt-in methode‘. Deze methode houdt in, dat we jou alleen een uitnodiging voor de testrit per e-mail sturen als jij hier specifiek toestemming voor hebt gegeven d.m.v. het klikken op de link in de e-mail.

Heb jij hiervoor gekozen, dan ontvang jij een e-mail met de vraag om jouw keuze te bevestigen door op een link te klikken.

Om de testrit uit te voeren geven we uw gegevens door aan de verantwoordelijke unu pioneer in uw buurt. Een unu pioneer is een door unu opgeleide handelsvertegenwoordiger die testritten dient uit te voeren met en informatie moet verstrekken aan potentiële klanten van unu. De unu pioneer mag uw gegevens uitsluitend in het belang van de testrit gebruiken of voor doeleinden waarvoor u vooraf uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven.

Je kunt te allen tijde kosteloos bezwaar maken tegen het gebruik van jouw persoonsgegevens voor een testrit, zonder dat hiervoor andere dan de transmissiekosten volgens de basistarieven ontstaan. Een schriftelijke mededeling aan een van de verantwoordelijken op de onder artikel 1 genoemde contactgegevens (bijv. per e-mail, fax, brief) volstaat hiervoor. Uiteraard vind jij in elke e-mail ook een afmeldingslink.

2.4.3 Productaanbevelingen per e-mail

Als klant van unu ontvang jij regelmatig productaanbevelingen van ons per mail. Deze productaanbevelingen ontvang jij van ons onafhankelijk van de omstandigheid of jij een nieuwsbrief hebt geabonneerd. Wij willen jou op die manier informatie doen toekomen over unu en onze vernieuwingen/nieuwheden.

Voor zover je geen productaanbevelingen of in zijn totaliteit geen reclameberichten meer van ons wenst te ontvangen, kun jij daar te allen tijde bezwaar tegen aantekenen, zonder dat hiervoor andere dan de transmissiekosten volgens de basistarieven ontstaan. Een schriftelijke mededeling aan de onder nummer 1 genoemde contactgegevens (bijv. e-mail, fax, brief) is hiervoor voldoende. Vanzelfsprekend vind je ook in iedere e-mail met productaanbevelingen een afmeldingslink.
2.4.4 Individuele reclame voor jou

Informatie die wij van jou ontvangen, helpt ons, om jouw unu-beleving permanent te verbeteren en voor jou klantvriendelijk en individueel in te richten. De door jou toegezonden en automatisch gegenereerde informatie wordt gebruikt om op jou en op jouw belangen afgestemde reclame te realiseren. Wij gebruiken hiervoor beschikbare informatie, zoals bijvoorbeeld ontvangst- en leesbevestigingen van e-mails, informatie over computers en verbinding met het internet, besturingssysteem en platform, jouw bestelhistorie, jouw servicehistorie, datum en tijdstip van het bezoek aan de homepage. Deze informatie gebruiken wij uitsluitend in gepseudonimiseerde vorm. Door de analyse en evaluatie van deze informatie zijn wij in staat om onze websites en ons internetaanbod te verbeteren evenals jou daardoor individuele reclame toe te zenden. Dat wil zeggen, dat reclame producten worden aanbevolen, die jou ook daadwerkelijk zouden kunnen interesseren. Ons doel is het, om onze reclame voor jou nuttiger en interessanter te maken. Daarom helpt de evaluatie en analyse van de van jou verzamelde onder pseudoniem aangegeven gegevens om jou niet ongebreideld reclame toe te laten zenden. Integendeel, wij sturen jou reclame zoals bijvoorbeeld de nieuwsbrief, productaanbevelingen, per e-mail of per briefreclame, die passen bij jouw interessegebieden. In dat kader wordt bijvoorbeeld ook vergeleken, welke van onze reclamemails jij opent om te voorkomen, dat aan jou onnodige e-mails worden verstuurd.

Ik ga ermee akkoord, dat unu de door mij meegedeelde gegevens en andere bij mijn klantenaccount opgeslagen informatie evenals gepseudonimiseerde gebruiksgegevens gebruikt om mij gepersonaliseerde reclame en/of bijzondere aanbiedingen en diensten te presenteren. Mocht je geen gepersonaliseerde reclame willen ontvangen, dan kun je daar te allen tijde in zijn totaliteit of voor bepaalde activiteiten bezwaar tegen aantekenen. Een schriftelijke mededeling aan de onder nummer 1 genoemde contactgegevens (bijv. per e-mail, fax, brief) is hiervoor voldoende.

2.4.5 Prijsvragen, markt- en opinieonderzoek

Bij prijsvragen gebruiken wij jouw gegevens ten behoeve van de kennisgeving over gewonnen prijzen en de reclame voor onze aanbiedingen. Gedetailleerde informatie vind jij evt. in onze deelnamevoorwaarden bij het betreffende kansspel.

Wij gebruiken jouw gegevens daarnaast voor marktonderzoek en opiniepeiling. Vanzelfsprekend gebruiken wij deze uitsluitend geanonimiseerd voor statistische doeleinden en alleen voor unu GmbH. Jouw antwoorden bij enquêtes worden niet doorgegeven aan derden of gepubliceerd. Jouw antwoorden uit onze enquêtes worden niet samen met jouw e-mailadres of andere persoonsgegevens opgeslagen.

Ik ga ermee akkoord dat unu mijn persoonsgerelateerde gegevens t.b.v. marktonderzoek en opiniepeiling voor eigen doeleinden verwerkt en gebruikt.

Jij kunt te allen tijde in zijn totaliteit of voor bepaalde activiteiten bezwaar aantekenen tegen de gegevensverwerking voor marktonderzoek en opiniepeiling, zonder dat hiervoor andere dan de transmissiekosten volgens de basistarieven ontstaan. Een schriftelijke mededeling aan de onder nummer 1 genoemde contactgegevens (bijv. per e-mail, fax, brief) is hiervoor voldoende. Vanzelfsprekend vindt jij ook in iedere enquêtemail een afmeldingslink

 

3. Cookies

Het accepteren van cookies is geen voorwaarde voor het bezoeken van onze website. Wij wijzen u er echter op dat het gebruik van de winkelwagenfunctie en het bestellen van producten alleen met het activeren van cookies mogelijk is.

Wat zijn cookies?

Cookies en flash cookies zijn kleine bestandjes, die op uw gegevensmedium worden opgeslagen en die bepaalde instellingen en gegevens voor het uitwisselen met ons systeem via uw browser opslaan. In principe onderscheidt men 2 verschillende soorten cookies, zogenaamde sessie-cookies, die worden gewist zodra u de browser sluit, en tijdelijke/permanente cookies, die gedurende een langere periode of onbeperkt op uw gegevensmedium worden opgeslagen. Dit opslaan helpt ons om onze website en onze aanbiedingen voor u dienovereenkomstig op te zetten en vergemakkelijkt u het gebruik, doordat er bijvoorbeeld bepaalde door u ingevoerde gegevens zo worden opgeslagen dat u ze niet permanent hoeft te herhalen.

Welke cookies gebruikt unu?

De meeste van de door ons gebruikte cookies worden na het einde van de browser-sessie automatisch weer van uw harddisk gewist (daarom ook de naam sessie-cookies). Sessie-cookies zijn bijvoorbeeld nodig om u de winkelwagenfunctie op meerdere pagina´s aan te bieden. Bovendien gebruiken wij ook cookies die op de harddisk bij u blijven. Bij een later bezoek wordt dan automatisch vastgesteld dat u reeds eerder bij ons op bezoek was en aan welke vermeldingen en instellingen u de voorkeur geeft. Deze tijdelijke of ook permanente cookies (levensduur 1 maand tot 10 jaar) worden op uw harddisk opgeslagen en worden na de vastgelegde tijd automatisch gewist. Met name deze cookies dienen om ons aanbod gebruikersvriendelijker, effectiever en veiliger te maken. Dankzij deze bestanden is het bijvoorbeeld mogelijk dat u speciaal op uw belangen afgestemde informatie op de site getoond krijgt. Het uitsluitende doel van deze cookies is erin gelegen ons aanbod zo optimaal mogelijk aan te passen aan uw wensen als klant en u het surfen bij ons zo gemakkelijk mogelijk te maken..

Welke gegevens zijn er in de cookies opgeslagen?

In de door unu gebruikte cookies worden geen persoonsgerelateerde gegevens opgeslagen. De door ons gebruikte cookies zijn daardoor niet aan een bepaalde persoon en zodoende ook niet aan u toe te wijzen. Bij het activeren van de cookie wordt een identificatienummer toegewezen. Een toewijzing van uw persoonsgerelateerde gegevens aan dit identificatienummer is op geen enkel moment mogelijk. Uw naam, uw IP-adres of vergelijkbare gegevens die een toewijzing van de cookie aan u mogelijk zouden maken, worden op geen enkel moment gerealiseerd. Op basis van de cookietechnologie ontvangen wij uitsluitend geanonimiseerde informatie, bijvoorbeeld over het feit welke pagina´s van onze shop er worden bezocht, welke producten worden bekeken enz.

Wat is Onsite Targeting?

Op de unu-website worden op basis van een cookietechnologie gegevens voor het optimaliseren van onze reclame en van het gehele online-aanbod verzameld. Deze gegevens worden niet gebruikt om u persoonlijk te identificeren, maar dienen alleen voor een anonieme evaluatie van het gebruik van de homepage. Uw gegevens worden op geen enkel moment met de bij ons opgeslagen persoonsgerelateerde gegevens in verband gebracht. Met deze technologie kunnen wij u reclame en/of bijzondere aanbiedingen en diensten presenteren, waarvan de inhoud gebaseerd is op het verband met de door de clickstream-analyse verkregen informatie (bijvoorbeeld reclame die erop gericht is dat er de afgelopen dagen uitsluitend pagina’s over unu werden bekeken). Ons doel hierbij is om ons online-aanbod voor u zo aantrekkelijk mogelijk op te zetten en u reclame te presenteren, die overeenkomt met uw interesses.

Zijn er ook cookies van derdeaanbieders (zog. third-party-cookies)?

unu bedient zich van een aantal reclamepartners, die helpen om het internetaanbod en de unu-website voor u interessanter te maken. Daarom worden er bij een bezoek aan de unu-website ook cookies van partnerbedrijven op uw harddisk opgeslagen. Hierbij gaat het om tijdelijke cookies, die automatisch na de vastgelegde tijd worden gewist. Deze tijdelijke of ook permanente cookies (levensduur 14 maand tot 2 jaar) worden op uw harddisk opgeslagen en worden na de vastgelegde tijd automatisch gewist. Ook de cookies van onze partnerbedrijven bevatten geen persoonsgerelateerde gegevens. Er worden alleen onder een user-ID pseudoniem gegevens geregistreerd. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om gegevens over de vraag welke producten u hebt bekeken, of er iets werd gekocht, etc. Hierbij registreren enkele van onze reclamepartners ook buiten de websites om informatie over de vraag welke sites u daarvoor heb bezocht of in welke producten u bijvoorbeeld geïnteresseerd was om u zo de reclame te kunnen tonen, die het best past bij uw belangstelling. Deze pseudonieme gegevens worden op geen enkel moment in verbinding gebracht met uw persoonsgerelateerde gegevens. Ze hebben uitsluitend het doel om het onze reclamepartners mogelijk te maken om u aan te spreken met reclame die ook daadwerkelijk uw belangstelling kan wegdragen.

Re-Targeting

Onze website gebruikt zogenaamde re-targeting-technologieën. Wij gebruiken deze technologieën om voor u het internetaanbod interessanter te maken. Deze techniek maakt het mogelijk om internetgebruikers die reeds belangstelling hebben voor onze shop en onze producten, met reclame aan te spreken op de websites van onze partners. Wij zijn ervan overtuigd dat de weergave van een gepersonaliseerde, op interesses afgestemde reclame over het algemeen interessanter is voor de internetgebruiker dan reclame die niet zo´n persoonlijke relatie heeft. De weergave van deze reclamemiddelen op de sites van onze partners vindt plaats op basis van een cookietechnologie en een analyse van het voorafgaande gebruiksgedrag. Deze vorm van reclame vindt geheel anoniem plaats. Er worden geen persoonsgerelateerde gegevens opgeslagen en er worden ook geen gebruiksprofielen in verbinding gebracht met uw persoonsgerelateerde gegevens.

Ik ga ermee akkoord dat er zogenaamde cookies kunnen worden toegepast en hiermee gebruiksgegevens van mij kunnen worden geregistreerd, opgeslagen en gebruikt. Verder ga ik ermee akkoord dat mijn gegevens in cookies tot na het einde van de browsersessie worden opgeslagen en bijvoorbeeld bij mijn volgende bezoeken aan de website weer kunnen worden opgeroepen. Deze toestemming kan ik te allen tijde met geldigheid voor de toekomst herroepen, doordat ik in mijn browserinstellingen het aannemen van cookies weiger.

Hoe kan ik bezwaar aantekenen tegen het opslaan van cookies?

In uw browser kunt u instellen dat het opslaan van cookies alleen wordt geaccepteerd, wanneer u ermee instemt. Wanneer u alleen de unu-cookies, maar niet de cookies van onze dienstverleners en partners wilt accepteren, kunt u de instelling in uw browser "Cookies van derdeaanbieders blokkeren" kiezen.

Over het algemeen wordt u in de menubalk van uw webbrowser via de helpfunctie getoond, hoe u nieuwe cookies kunt afwijzen en reeds ontvangen cookies kunt uitschakelen. Gedetailleerde informatie hoe u de instellingen in de door u gebruikte browser tot stand kunt brengen, vindt u op de volgende; Link.

Wij adviseren u om bij gemeenschappelijk gebruikte computers die zo ingesteld zijn dat ze cookies en flash-cookies accepteren, zich na het beëindigen altijd volledig af te melden.

 

4. Log-bestanden

Bij iedere toegang tot de sites van unu worden gebruiksgegevens door de betreffende internetbrowser doorgegeven en in protocolbestanden, de zogenaamde server-logfiles, opgeslagen. De hierbij opgeslagen datarecords bevatten de volgende gegevens: datum en tijdstip van de oproep, naam van de opgeroepen site, IP-adres, referrer-URL (herkomst-URL van waaruit u op de unu-website bent gekomen), de verzonden hoeveelheid gegevens, product- en versie-informatie van de gebruikte browser.

De IP-adressen van de gebruikers worden na afsluiting van het gebruik gewist of anoniem gemaakt. Bij een anonimisering worden de IP-adressen zo gewijzigd dat de afzonderlijke gegevens met betrekking tot persoonlijke of zakelijke relaties niet meer of slechts met zeer veel moeite wat betreft tijd, kosten en arbeidskracht aan een bepaalde of te bepalen natuurlijke persoon kunnen worden toegewezen.

Deze logfile-datarecords evalueren wij in geanonimiseerde vorm om ons aanbod en de unu-shop verder te verbeteren en gebruikersvriendelijker te maken, fouten sneller op te sporen en te verhelpen evenals servercapaciteiten te sturen. Op die manier kan bijvoorbeeld worden achterhaald, op welke tijden het gebruik van de unu-shop bijzonder populair is en er kan dan een dienovereenkomstig datavolume ter beschikking worden gesteld om het u mogelijk te maken zo snel mogelijk in te kopen. Daarnaast kunnen wij ook door een analyse van de protocolbestanden eventuele fouten in de unu-shop sneller onderkennen en verhelpen.

 

5. Web Analyse

Om ons aanbod permanent te verbeteren en te optimaliseren, gebruiken wij zogenaamde tracking-technologieën. Hiervoor maken wij gebruik van de diensten van Google Analytics en Mousestats.

5.1 Google Analytics

Google Analytics is een dienst van Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ("Google"). Google Analytics gebruikt "cookies", dus tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en die een analyse van uw gebruikmaking van ons internetaanbod door hen mogelijk maakt. De door de cookie aangemaakte informatie over uw gebruik van deze website (met inbegrip van uw IP-adres) wordt naar een server van Google in de Verenigde Staten gestuurd en daar opgeslagen. Wij wijzen u erop dat op onze websites Google Analytics met de code "gat._anonymizelp();" werd uitgebreid om een geanonymiseerde registratie van IP-adressen (z.og. IP-maskering) te garanderen. Uw IP-adres wordt wordt daarom op ons verzoek door Google alleen in afgekorte vorm geregistreerd, hetgeen een anonymisering garandeert en geen herleiding tot uw identiteit toelaat. In geval van activering van de IP-anonymisering op deze website wordt uw IP-adres door Google binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragstaten van het verdrag inzake de Europese Economische Regio vooraf afgekort. Alleen in uitzonderingsgevallen wordt het volledige IP-adres aan een server van Google in de VS doorgegeven en daar ingekort. Google houdt rekening met de privacybeschermingsbepalingen van het "US-Safe-Harbor"-verdrag en is bij het "Safe Harbor"-programma van het US-ministerie van handel geregistreerd. Google zal deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, om reports over de website-activiteiten voor ons samen te stellen en om verdere met het websitegebruik en het internetgebruik gepaard gaande dienstverleningen aan ons te leveren. Het in het kader van Google Analytics door uw browser doorgegeven IP-adres wordt niet gecombineerd met andere gegevens van Google. Een overdracht van deze gegevens door Google aan derden vindt alleen op grond van wettelijke voorschriften of in het kader van de verwerking van ordergegevens plaats. In geen geval zal google uw gegevens combineren met andere door Google geregistreerde gegevens.

Door het gebruik van deze websites verklaart u akkoord te gaan met de bewerking van de over uw verkregen gegevens door Ggoogle en de hiervoor beschreven manier van gegevensverwerking evenals het aangegeven doel.

U kunt het opslaan van de cookies door een dienovereenkomstige instelling van uw browsersoftware voorkomen; wij wijzen u er echter op dat u in dat geval eventueel niet alle functies van onze websites in volle omvang kunt benutten. U kunt bovendien de registratie van de door de cookie aangemaakte en op uw gebruik betrekking hebbende gegevens (incl.uw IP-adres) aan Google evenals de verwerking van deze gegevens door Google voorkomen doordat u via de volgende link de beschikbare browser-plugin downloadt en installeert.

Nadere informatie over Google Analytics en privacybescherming vindt u op ;http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

5.2 MouseStats

Voor de statistische evaluatie van deze website maken wij bovendien gebruik van de technologieën van MouseStats Inc, (www.mousestats.com). Met behulp van de diensten van MouseStats registreren wij statistische gegevens met betrekking tot het gebruik van ons webaanbod. Deze gegevens worden benut om de unu-shop en onze aanbiedingen permanent te verbeteren en te optimaliseren en daardoor interessanter te maken voor u. In het kader van het gebruik van deze website wordt de informatie die uw browser doorgeeft, geregistreerd en geëvalueerd. Deze zogenaamde “visitor information” geeft ons informatie over hoe u onze website gebruikt en ermee interageert.

MouseStats meet in het bijzonder de clicks en muisbewegingen van alle bezoekers aan onze website en geeft deze weer in een zogenaamde “heatmap” - een diagram die de bewegingen visualiseert. De informatie uit de cookies over uw gebruik van de website wordt aan een server bezorgd van Amazon Web Services, Inc. 410 Terry Avenue North Seattle WA 98109-5210 in de VS en daar opgeslagen.

Met behulp van de analysegegevens kunnen we onze website en ons aanbod voor u voortdurend verbeteren en het gebruik ervan vergemakkelijken. Daarnaast kunnen we garanderen dat www.unumotors.com alle functies naar behoren uitvoert.

Naast de gegevens die via MouseStats geregistreerd worden en in de Heatmap geëvalueerd worden, zoals de clicks, muisbewegingen, gebruikspatronen en voorkeuren, horen ook gepseudonimiseerde IP-adressen, plaatsgerelateerde gegevens en (mobiele) apparaatgegevens. Verder registreert MouseStats browsergegevens, datum en tijdstip, de gebruikte hard- en software, de opgeroepen pagina’s evenals de website die u heeft doorverwezen naar www.unumotors.com. Deze gegevens kunnen door MouseStats o.a. aan contractpartners doorgegeven worden.

U kunt het opslaan van de cookies door een dienovereenkomstige instelling van uw browsersoftware voorkomen; wij wijzen u er echter op dat u in dat geval eventueel niet alle functies van onze websites in volle omvang kunt benutten. U kunt bovendien de registratie van de door de cookie aangemaakte en op uw gebruik betrekking hebbende gegevens (incl.uw IP-adres) aan Google evenals de verwerking van deze gegevens door Google voorkomen doordat u de op de volgende link beschikbare browser-plugin downloadt en installeert.

 

6. Double Click by Google

Doubleclick by Google is een dienst van Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ("Google"). Doubleclick by Google gebruikt cookies om u voor u relevante advertenties te tonen. Hierbij wordt aan uw browser een pseudoniem identificatienummer (ID) toegewezen om te controleren welke advertenties er in uw browser werden getoond en welke advertenties werden opgeroepen. De cookies bevatten geen persoonsgerelateerde informatie. Het gebruik van de DoubleClick-cookies maakt het Google en haar partner-websites alleen mogelijk om advertenties in te lassen op basis van voorafgaande bezoeken aan onze of andere websites op internet. De door de cookies gegenereerde informatie wordt door Google doorgegeven naar een server in de VS en daar opgeslagen. Google houdt rekening met de privacybeschermingsbepalingen van het "US-Safe-Harbor"-verdrag en is bij het "Safe Harbor"-programma van het US-ministerie van handel geregistreerd. Een overdracht van deze gegevens door Google aan derden vindt alleen op grond van wettelijke voorschriften of in het kader van de verwerking van ordergegevens plaats. In geen geval zal google uw gegevens combineren met andere door Google geregistreerde gegevens.

Door het gebruik van deze website verklaart u zich akkoord met de bewerking van de over u geregistreerde gegevens door Google op de hiervoor beschreven manier en voor de hiervoor aangegeven doeleinden. U kunt het installeren van de cookies door een betreffende instelling van uw browsersoftware verhinderen; wij wijzen u er echter op dat u in dat geval eventueel niet alle functies van deze website in volle omvang kunt benutten. U kunt bovendien de registratie van de door de cookie aangemaakte en op uw gebruik betrekking hebbende gegevens (incl.uw IP-adres) aan Google evenals de verwerking van deze gegevens door Google voorkomen doordat u de op de volgende link beschikbare browser-plugin downloadt en installeert. Als alternatief kunt u de Doubleclick-cookies op de site van Digital Advertising Alliance onder de volgende  link  deactiveren.

 

7. Social Plug-ins 

Onze internetpresentatie maakt gebruikt van Social Plugins (“Plugins”) van diverse sociale netwerken. Met behulp van deze plugins kunt u bijvoorbeeld inhouden delen of producten bij anderen aanbevelen. De plugins zijn op unumotors.com standaard gedeactiveerd en zenden daarom geen gegevens. Door een klik op de button "Social Media activeren" kunt u alle plugins activeren (zgn. 2-klik-oplossing).

Wanneer deze plugins geactiveerd zijn, bouwt uw browser met de servers van het betreffende sociale netwerk een rechtstreekse verbinding op, zodra u een website van onze internetpresentatie oproept. De inhoud van de plugin wordt door het sociale netwerk direct doorgegeven aan uw browser en door deze in de website geïntegreerd. De plugins kunnen vanzelfsprekend met een klik weer worden gedeactiveerd.

Door het integreren van de plugin krijgt het sociale netwerk de informatie dat u de betreffende site van onze internetpresentatie hebt opgeroepen. Bent u bij het sociale netwerk ingelogd, dan kan dit het bezoek koppelen aan uw account. Wanneer u met de plugins communiceert, bijvoorbeeld op de Facebook "Like"-button drukt of een commentaar geeft, wordt de betreffende informatie door uw browser rechtstreeks aan het sociale netwerk doorgegeven en daar opgeslagen.

Doel en omvang van de gegevensregistratie en de verder verwerking en het gebruik van de gegevens door sociale netwerken evenals de hierop betrekking hebbende rechten en instelmogelijkheden ter bescherming van uw privésfeer vindt u in de betreffende privacybeschermingsinstructies van de betreffende netwerken resp. websites. De links hierbij vindt u verderop.

Wanneer u niet wilt dat sociale netwerken via onze internetpresentatie gegevens over u verzamelen, moet u zich voor uw bezoek aan onze internetpresentatie bij deze netwerken uitloggen.

Ook wanneer u bij de sociale netwerken niet bent aangemeld, kunnen er vanaf websites met actieve social plugins gegevens naar de netwerken worden gezonden. Door een actieve plugin wordt er bij iedere oproep van de website een cookie met een code geplaatst. Omdat uw browser deze cookie bij iedere verbinding met een netwerk -server ongevraagd meestuurt, zou het netwerk daarmee in principe een profiel kunnen aanmaken, van welke websites de bij de code horende gebruiker heeft opgeroepen. En het zou dan ook zonder meer mogelijk kunnen zijn dat deze code later – bijvoorbeeld bij het latere aanmelden bij het sociale netwerk– ook weer aan een persoon wordt toegewezen. Op onze websites gebruiken wij de volgende plugins: :

Facebook, Twitter, Youtube, LinkedIn, Soundcloud en Instagram

Wanneer u niet wilt dat sociale netwerken via actieve plugins gegevens over u verzamelen, dan kunt u ofwel de social plugins gewoon met een klik op onze websites deactiveren of in uw browser-instellingen de functie "Cookies van derden blokkeren " kiezen (Firefox, Chrome, Internet Explorer, Safari). Vervolgens stuurt de browser bij ingebedde inhouden van andere aanbieders geen cookies naar de server. Met deze instelling functioneren echter behalve de plugins eventueel ook andere functies die op meerdere sites betrekking hebben niet meer.

7.1 Facebook

Wij gebruiken plugins van het sociale netwerk facebook.com, dat wordt geëxploiteerd door Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA („Facebook“). De link naar de privacybeschermingsverklaring van Facebook vindt u hier: Privacybeschermingsinstructie Facebook: https://www.facebook.com/about/privacy/.

7.2 Google +

Wij gebruiken plugins van het sociale netwerk Google+, dat wordt geëxploiteerd door Google.
De link naar de privacybeschermingsverklaring van Google vindt u hier: Privacybeschermingsinstructies van Google: http://www.google.com/intl/nl/policies/privacy/

7.3 Twitter

Wij gebruiken plugins van het sociale netwerk Twitter, dat wordt geëxploiteerd door Twitter Inc., 795 Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107, USA („Twitter“).
De link naar de privacybeschermingsverklaring van Twitter vindt u hier: https://twitter.com/privacy

7.4 Soundcloud

Wij gebruiken plugins van het sociale netwerk Soundcloud, dat wordt ëdoor Soundcloud Limited („Soundcloud“).
De link naar de privacybeschermingsverklaring van Soundcloud vindt u hier: Privacybeschermingsinstructies van Soundcloud. https://soundcloud.com/pages/privacy/

7.5 Youtube

Wij gebruiken plugins van het sociale netwerk Youtube, dat wordt geëxploiteerd door Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, United States („Youtube”). 
De link naar de privacybeschermingsverklaring van Youtube vindt u hier: http://www.google.com/intl/nl/policies/privacy/

7.6 Instagram

Wij gebruiken plugins van het sociale netwerk Instagram, dat wordt geëxploiteerd door Instagram, LLC Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA ("Instagram"). 
De link naar de privacybeschermingsverklaring van Instagram vindt u hier: http://instagram.com/about/legal/privacy/

7.7 LinkedIn

Wij gebruiken plugins van het sociale netwerk LinkedIn dat wordt geëxploiteerd door LinkedIn , 2029 Stierlin Court, Mountain View, California 94043 ("LinkedIn"). 
De link naar de privacybeschermingsverklaring van LinkedIn vindt u hier: Privacybeschermingsinstructies LinkedIn: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

 

8. Veilige gevensoverdracht

Uw persoonlijke gegevens worden bij ons veilig verzonden door ze te coderen. Wij bedienen ons hierbij van het coderingssysteem SSL (Secure Socket Layer). Weliswaar kan niemand een absolute bescherming garanderen. Wij beveiligen onze website en andere systemen echter door middel van technische en organisatorische maatregelen tegen verlies, vernietiging, toegang, verandering of verspreiding van uw gegevens door onbevoegde personen.

 

9. Informatierechten van de betrokkenen

Informatierechten van de betrokkene volgens de Duitse Wet op de Privacybescherming hebben onze klanten o.a. een recht op gratis informatie over hun opgeslagen gegevens evenals evt. een recht op correctie, blokkering of wissen van gegevens.

De beveiliging van uw gegevens nemen wij zeer serieus. Om er zeker van te zijn dat persoonsgerelateerde gegevens niet aan derden worden doorgegeven, dient u uw aanvraag a.u.b. per e-mail of per post met duidelijke identificatie van uw persoon te richten tot:

unu GmbH
Tempelhofer Ufer 17
10963 Berlin
Telefax: +49 (0)30 220 121 298
E-Mail: office@unumotors.com

 

Stand: September 2016 

 

Kunnen we je helpen?

We bellen je graag om je vragen te beantwoorden!