garantie

 

1. unu GmbH (hierna vermeld als „unu“) garandeert bij de aankoop van een nieuwe, i.e. een fabrieksnieuwe en nog niet aangemelde unu scooter (hierna vermeld als „het nieuwe voertuig“) dat de toestand van het nieuwe voertuig inclusief accu beantwoordt aan de normale stand van techniek van vergelijkbare voertuigen in de elektromobiele industrie („Garantie“). Indien de eigenlijke kleur van het artikel om technische redenen afwijkt van de kleurvoorstelling van hetzelfde kleurenspectrum in de online shop (bv. een andere kleurschakering van rood), dan houdt deze afwijking geen gebrek van het product in en valt dus niet onder garantie

 

2. De garantie heeft een looptijd van twee jaar en begint vanaf de overgave resp. de eerste aanmelding van de unu scooter, afhankelijk van wat het eerst gebeurt („Risico-overdracht“)

 

3. Indien de toestand van het nieuwe voertuig tijdens de risico-overdracht niet aan de normale stand van techniek van vergelijkbare voertuigen in de elektromobiele industrie beantwoordt (hierna vermeld als „gebrek“), of indien een gelijkaardig gebrek zich tijdens de garantietermijn vertoont, kan unu naar eigen goeddunken het gebrek herstellen („reparatie“) of een ander voertuig leveren („Vervanging“)

 

4. In het geval van reparatie kan unu naar keuze gebrekkige onderdelen verwisselen of herstellen door fabriekswerk. unu heeft het recht om de reparatie door een derde partij („een geautoriseerde partner“) te laten uitvoeren.

 

5. Von der Garantie ausgeschlossen sind folgende Teile

a)          Onderdelen die onderhevig zijn aan natuurlijke slijting (in het bijzonder de remvoeringen, de banden, de schokdempers of de lampen; met uitzondering van de accu).

b)          Grondstoffen zoals de hydraulische vloeistof, remvloeistof, oliën, vetten en andere smeermiddelen en sluitingen.

c)          Onderdelen die tijdens onderhouds- of controlewerken verwisseld worden.

d)          Extra onderdelen die niet tijdens de aankoop van een nieuw voertuig aangeboden worden en andere toebehoren die niet door unu zijn toegelaten.

 

6. Unter folgenden Bedingungen hat der Garantienehmer (also Du) einen Anspruch auf Beseitigung des Mangels

a)           Het gebrek dient onmiddellijk na vaststelling aan unu meegedeeld te worden

b)          Volgend op de schriftelijke mededeling wijst unu je onmiddellijk een geautoriseerde partner aan om het gebrek te herstellen.

c)           Je neemt contact op met de door unu aangewezen geautoriseerde partner om het gebrek te herstellen. De herstelling vindt ofwel plaats in de garage van de geautoriseerde partner of bij je thuis, afhankelijk van het soort gebrek.

d)          De geautoriseerde partner controleert de unu scooter op basis van jouw klacht over het gebrek. Indien uit de controle blijkt dat het gebrek niet onder de garantie valt, dan neem jij de kosten over voor de controle van de unu scooter (bv. voor de werkuren tijdens de controle van je unu scooter).

e)          Indien uit de controle blijkt dat het gebrek onder de garantie valt, dan zal de geautoriseerde partner deze in opdracht van unu herstellen. Indien een herstelling niet mogelijk blijkt en het gebrek door vervanging van het voertuig verholpen dient te worden, dan voert unu deze rechtstreeks uit.

f)           Onderdelen die tijdens de reparatie van het nieuwe voertuig verwisseld worden met nieuwe onderdelen door de geautoriseerde partner, worden eigendom van unu.

g)          De onderdelen die tijdens de reparatie ingebouwd, gelakt of hersteld zijn, gaan mee onder de reeds lopende garantie. Het garantietermijn begint dus niet opnieuw te lopen na een reparatie, wat betekent dat het garantietermijn voor de ingebouwde, gelakte of herstelde onderdelen hetzelfde blijft als de oorspronkelijke looptijd van de garantie zoals bepaald in punt 1, afgezien van de tijd die verlopen is voordat de herstelling werd uitgevoerd. Hierdoor loopt de garantie altijd tot het einde van het oorspronkelijke garantietermijn voor het nieuwe voertuig zoals bepaald in punt 1. Dit geldt ook in het geval dat de unu vervangen wordt.

h)          Indien het voertuig door een gebrek onbruikbaar wordt, ben je verplicht allereerst met unu contact op te nemen. Mocht je unu niet kunnen bereiken, dien je contact op te nemen met de dichtstbijzijnde door unu geautoriseerde, beschikbare service-partner. Meer informatie over de dichtstbijzijnde, door unu geautoriseerde service-partner vind je onder https://unumotors.com/nl/support. Deze beslist of de nodige werkzaamheden ter plekke of in de garage dienen uitgevoerd te worden.

 

7. Garantieverpflichtungen bestehen nicht, wenn der eingetretene Schaden in ursächlichem Zusammenhang damit steht, dass

a)          het voertuig door een ongeval, andere opzettelijke handelingen of kwaadwillig opzet (ook door derden) of door overmacht werd beschadigd;

b)          die Vorschriften über den Betrieb, die Behandlung und Pflege des Fahrzeugs (z. B. Betriebsanleitung) nicht befolgt wurden;

c)          das Fahrzeug unsachgemäß oder ordnungswidrig (insbes. Verstoß gegen die straßenverkehrs- und fahrzeugzulassungsrechtlichen Vorschriften) benutzt wurde;

d)          das Fahrzeug überbeansprucht worden ist, z. B. bei motorsportlichen Wettbewerben oder dazugehörigen Übungsfahrten;

e)          in het voertuig onderdelen werden ingebouwd, die niet door unu zijn goedgekeurd of doordat aan het voertuig wijzigingen zijn aangebracht die niet door unu zijn goedgekeurd;

f)           het voertuig reeds door jezelf of een derde, niet door unu geautoriseerde service-partner, onjuist hersteld of onderhouden is.

 

8. Met deze garantie kunnen geen schadevergoedingen worden geëist. In het bijzonder is een vorm schadevergoeding zoals het beschikbaar stellen van een vervangvoertuig voor de duur van de reparatie, noch de daaruit volgende schadevergoeding mogelijk.

 

9. Door de garantie worden de wettelijke rechten, waaronder de garantieclaims tegen unu en mogelijke claims uit de productaansprakelijkheidswet tegen unu niet beperkt.

 

 

September 2016

Kunnen we je helpen?

We bellen je graag om je vragen te beantwoorden!